Personvernerklæring for Friluftscamp AS

Sist revidert: 04.01.2021

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Friluftscamp AS (org.nr. 998 025 613) via www.friluftscamp.no samler inn og behandler personopplysninger. Erklæringen oppdateres jevnlig.

Friluftscamp AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom din kontakt med Friluftscamp AS, og informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Friluftscamp AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

 1. Personvern for kunder
 2. Personvern for besøkende på nettsiden (cookies)
 3. Personvern for ansatte og jobbsøkere
 4. Kontakt oss

1. Personvern for kunder

Følgende opplysninger gjelder påmelding til og deltakelse på våre camps og andre aktiviteter.

Hvordan og hvorfor samler vi inn persondata?

Vi samler inn og lagrer relevante personopplysninger vi trenger for å kunne behandle og betjene foresatte og barn som kunder/deltakere på våre aktiviteter. Vi får dine persondata når du fyller ut og sender inn ett av våre skjemaer på www.deltager.no.

Hva slags persondata samler vi inn?

I forbindelse med påmelding samler vi inn følgende opplysninger:

 • Navn på foresatte
 • Adresse
 • Telefon
 • E-post
 • IP-adresse
 • Navn på barn/deltaker
 • Kjønn på barn/deltaker
 • Fødselsdato på barn/deltaker
 • Beskjeder om allergier, sykdommer etc.
 • Svømmedyktighet
Hvordan og hvor lagrer vi dine data

Vi bruker tredjeparts databehandlingstjenester fra www.deltager.no (ved Deltager AS) for å samle inn og lagre persondata om våre kunder. Se egen personvernerklæring for Deltager AS.

Sikring av personopplysninger

Friluftscamp AS har rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning.

Friluftscamp AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke.

Sletting av personopplysninger

Vi trenger ditt samtykke for å lagre dine data. Du kan når som helst ta tilbake ditt samtykke. For å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret, korrigere personopplysninger og/eller gjøre endringer av ditt samtykke, kan du kontakte oss på e-post post@friluftscamp.no.

Vi beholder din persondata så lenge som nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Persondataene slettes når formålet er oppfylt, som hovedregel når campen/aktiviteten er avsluttet. Imidlertid beholder vi din e-postadresse i inntil 5 år for å kunne holde deg informert og gi tilbud om våre kommende aktiviteter. Behandlingsgrunnlaget for dette er berettiget interesse basert på eksisterende kundeforhold.

Bilder fra våre aktiviteter

I henhold til betingelsene for våre camps og andre aktiviteter vil det vil bli tatt bilder av deltakerne, og det vil også bli filmet noe. Dette gir du ditt samtykke til når du godtar betingelsene ved påmelding. Bilder deles fra våre kontoer på Facebook og Instagram. Enkelte bilder og filmklipp kan også bli publisert på våre nettsider, i media og markedsføringsmateriell.

I henhold til personopplysningsloven kan du som foresatt reservere dine barn mot å bli avbildet. Du har også rett til å kreve at portrettbilder blir slettet i etterkant.

2. Personvern for besøkende på nettsiden (cookies)

Det blir brukt informasjonskapsler, også kjent som cookies, på www.friluftscamp.no. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler. Den såkalte «cookie-paragrafen» (§ 2-7 b) trådte i kraft 1. juli 2013.

Dette er en generell info om hva slags informasjonskapsler www.friluftscamp.no bruker, hvilke opplysninger som blir behandlet, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene.

Generell informasjon om informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små filer som lagres av din nettleser på din maskin. Dersom du åpner en annen nettleser på maskinen din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit. En informasjonskapsel inneholder som regel fire parametere:

 • Navn på informasjonskapsel
 • Unik id til informasjonskapsel (denne er knyttet til din nettleser)
 • Hvor lenge informasjonskapselen skal lagres på din maskin
 • Domene som informasjonskapselen gjelder for

På grunn av siste punktet her, er det svært vanskelig å misbruke en informasjonskapsel. En informasjonskapsel i seg selv har liten verdi før den blir knyttet opp til et database. Derfor vil den ha lav eller ingen verdi dersom noen prøver å flytte den over til et annet domene, fordi man ikke har tilgang til databasen.

Informasjonskapsler på www.friluftscamp.no

Eierne av www.friluftscamp.no (Friluftscamp AS) har ikke lagt inn egne informasjonskapsler på nettstedet, men vi benytter noen verktøy/tjenester til publisering, statistikk, skjemaer og deling på sosiale medier som har medfølgende informasjonskapsler:

Google Analytics
Vi benytter Google Analytics for å analysere brukeroppførsel og hente ut besøksstatistikk fra nettstedet. Dette er en gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer. Google Analytics benytter informasjonskapsler til å lagre besøkendes bevegelser på et nettsted.

Facebook
Vi benytter like- og deleknapper fra Facebook på www.friluftscamp.no. Facebook benytter informasjonskapsler for å sikre pålogging til og kommunikasjon med egne tjenester, og for sporing av mistenkelige brukerpålogginger.

WordPress
Vi benytter WordPress som publiseringsplattform for www.friluftscamp.no. WordPress benytter informasjonskapsler for å identifisere valg gjort av innloggede og andre brukere, og for å identifisere brukervalg av tidssone.

Behandling av opplysningene

Informasjonskapsler i seg selv, har ingen verdi, da de lagrer kun et tilfeldig identifikasjonsnummer. Det er først når du knytter denne informasjonen opp mot en database, at informasjonen kan behandles. Eierne av www.friluftscamp.no bekrefter at vi behandler denne informasjonen strengt og at den kun brukes til det formål som er ment for innsamling av data.

Formål med behandlingen

Formålet, med unntak av brukere som fyller ut og sender inn skjemaer, er ikke å identifisere deg som bruker, men å lage en bedre brukeropplevelse for alle brukerne.

Du kan skru av informasjonskapsler

Det er fullt mulig å skru av informasjonskapsler i din nettleser. Søk i så fall opp fremgangsmåte for din nettleser. Men vær da klar over at svært mange nettsider og funksjoner ikke vil fungere som forventet.

Lær mer

Post- og Teletilsynet er ansvarlig for å håndheve cookieparagrafen. Her kan du lese mer om Post- og Teletilsynets uttalelser i forbindelse med ekomloven.

3. Personvern for ansatte og jobbsøkere

Ansatte

Friluftscamp AS behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på våre nettsider.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Friluftscamp AS, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

4. Kontakt oss

Har du spørsmål om personvern og personopplysninger kan du kontakte oss på e-post post@friluftscamp.no.

Ønsker du at Friluftscamp AS skal rette eller slette dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Friluftscamp AS, ta kontakt med oss på e-post post@friluftscamp.no.

Postadresse:
Friluftscamp AS
Ovenstadlia 42
3420 Lierskogen