Store Sandungen i Asker. Foto.

Bakgrunn for etablering av Friluftscamp

Gjennom flere år med turer for barn og unge i ulike deler av landet, har vi virkelig kjent på hvor positivt barn og unge responderer på det å ferdes i naturen.

I vår daglige jobb som kroppsøvingslærere,  blant annet ved Risenga ungdomsskole, har vi også hatt gleden av å oppleve barn og unge på uttalige overnattingsturer.

Vi har erfart at elevene har hatt en meget positiv utvikling både personlig og ikke minst sosialt. Elevene har opplevd mestring på sitt nivå og har brutt noen barrierer. Flere foreldre har rapportert om barn som kommer hjem fra tur med ny giv og som har utviklet seg til å bli mer selvstendige i hverdagen. Barn og unge bygger selvtillit ved å mestre, og det er derfor viktig å finne arenaer for mestring.

Trygghet er en viktig forutsetning for å oppleve mestring. Det sosiale samspillet med jevnaldrene og ansvarlige voksne, er med på å bygge opp trygghet og trivsel hos de unge.Veldig mange barn og unge tilbringer mye tid foran PC eller TV, og det kan være vanskelig for foreldre å finne tilbud som interesserer barna. Det er derfor viktig at barna oppdager sunne fritidsaktiviteter som de kan fortsette med senere i livet.

Visjon

Gjøre unge mennesker mer kjent med naturen, seg selv og andre mennesker.

Hovedmål

Etter gjennomført camp skal deltakerne ha:

  • Blitt bedre kjent med seg selv
  • Opplevd glede i et sosialt fellesskap
  • Brutt noen barrierer
  • Opplevd mestring gjennom ulike aktiviteter
  • Utviklet positive holdninger til det å ferdes i naturen
  • Utviklet en større selvstendighet
  • Fått seg nye venner

 Vi skal være en camp for alle, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.