Om oss

Friluftscamp startet opp i 2012, og drives av aktive lærere med masse erfaring fra friluftsaktiviteter og overnattingsturer med barn og ungdom.

Ole Jørgen Solli

Ole Jørgen Solli

Eier og prosjektleder

Ole Jørgen jobber til daglig som lærer ved en ungdomsskole i Asker. I tillegg er han instruktør i livredning og førstehjelp. Han startet opp Friluftscamp sammen med Andreas i 2012.

Andreas Solvang

Andreas Solvang

Eier og daglig leder

Andreas jobber til daglig som lærer ved en ungdomsskole i Asker. Han startet opp Friluftscamp sammen med Ole Jørgen i 2012.

Lars Scharp

Lars Scharp

Leder for Friluftscamp junior

Lars er lærer og har jobbet flere år i barneskolen. Han har drevet med friluftsliv hele livet og vært en aktiv fjellklatrer i 20 år. Han har også treningslederkurs og er godkjent klatreinstruktør.

Jon Riska

Jon Riska

Aktivitetsleder

Jon kommer fra Stavanger og utdanner seg til kroppsøvingslærer ved Norges Idrettshøyskole. Han har lang erfaring fra ulike sommerleire for KRIK. Jon er en svært positiv og allsidig kar som bruker naturen så ofte han kan.

Henrik - portrett

Henrik Bakken Flagestad

Aktivitetsleder

Henrik er fra Asker og har vært aktivitetsleder på Friluftscamp i mange år. Han har en bachelor i skuespill og musikkteater, og har spilt Mikkel Rev i Dyreparken. Henrik kan det å lage et forrykende show!

 

Birk - portrett

Birk Borge

Aktivitetsleder

Birk er fra Asker og skal jobbe på juniorcampen igjen! Han spiller håndball i 1. divisjon, studerer administrasjon og ledelse og er veldig glad i jakt og fiske. Han er en stødig og ansvarsfull mann som passer perfekt inn i teamet vårt!

Olav Ansnes

Olav Ansnes

Aktivitetsleder og altmuligmann

Olav jobber til daglig som lærer i kroppsøving og kunst og håndverk ved en ungdomsskole i Asker. Olav har et stort hjerte for alle barn og unge, noe spesielt de som har møtt noen utfordringer har nytt godt av. Han er instruktør i livredning og førstehjelp.

Erik Fosheim Brandsborg

Erik Fosheim Brandsborg

Fotograf og webansvarlig

Erik har jobbet som nettredaktør, webdesigner og fotograf i mange år. Han er med hvert år for å dokumentere Friluftscamp med foto og film. Han har også laget disse nettsidene.

Stein Ridder-Nielsen

Stein Ridder-Nielsen

Mentor og organisator

Stein er rådgiver/sosiallærer ved Risenga ungdomsskole i Asker. I tillegg er han leder for kroppsøvingsseksjonen, og en av grunnleggerne bak skolens idretts- og friluftsprofil. Stein er instruktør i livredning og førstehjelp. Han har i en årrekke vært trener i ulike idretter.

Bakgrunn for Friluftscamp

Gjennom flere år med turer for barn og unge i ulike deler av landet, har vi virkelig kjent på hvor positivt barn og unge responderer på det å ferdes i naturen.

I vår daglige jobb som kroppsøvingslærere,  blant annet ved Risenga ungdomsskole, har vi også hatt gleden av å oppleve barn og unge på uttalige overnattingsturer.

Vi har erfart at elevene har hatt en meget positiv utvikling både personlig og ikke minst sosialt. Elevene har opplevd mestring på sitt nivå og har brutt noen barrierer. Flere foreldre har rapportert om barn som kommer hjem fra tur med ny giv og som har utviklet seg til å bli mer selvstendige i hverdagen. Barn og unge bygger selvtillit ved å mestre, og det er derfor viktig å finne arenaer for mestring.

Trygghet er en viktig forutsetning for å oppleve mestring. Det sosiale samspillet med jevnaldrene og ansvarlige voksne, er med på å bygge opp trygghet og trivsel hos de unge.Veldig mange barn og unge tilbringer mye tid foran PC eller TV, og det kan være vanskelig for foreldre å finne tilbud som interesserer barna. Det er derfor viktig at barna oppdager sunne fritidsaktiviteter som de kan fortsette med senere i livet.

Vår visjon

Gjøre unge mennesker mer kjent med naturen, seg selv og andre mennesker.

Hovedmål

Etter gjennomført camp skal deltakerne ha:

  • Blitt bedre kjent med seg selv
  • Opplevd glede i et sosialt fellesskap
  • Brutt noen barrierer
  • Opplevd mestring gjennom ulike aktiviteter
  • Utviklet positive holdninger til det å ferdes i naturen
  • Utviklet en større selvstendighet
  • Fått seg nye venner

Vi skal være en camp for alle, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.

Kontakt oss

Friluftscamp AS

Org.nr: 998 025 613
E-post: post@friluftscamp.no
Adresse: Ovenstadlia 42, 3420 Lierskogen

Prosjektleder: Ole Jørgen Solli
E-post:
olejorgen@friluftscamp.no
Tlf:
95 13 22 53

Daglig leder: Andreas With Solvang
E-post: andreas@friluftscamp.no
Tlf: 41 90 65 08

Våre samarbeidspartnere

Kiwi Fusdal og Lierskogen
Deltager.no logo
HiFi Klubben - logo