Friluftscamp følger situasjonen nøye, men planlegger for at årets camper skal gjennomføres. Ved eventuell avlysning beholder vi kun kr 300,-, mens resten tilbakebetales.

I disse tider skaper koronaviruset mange utfordringer for både barn og voksne.

Friluftscamp følger situasjonen nøye og baserer oss på råd og retningslinjer, gitt av nasjonale og lokale helsemyndigheter, for å ivareta smittevern og øvrige relevante aspekter. Vi planlegger for at campene skal gjennomføres i skolens sommerferie.

Ledelsen i Friluftscamp er til daglig ansatt som lærere i grunnskolen. Denne erfaringen er en stor fordel med hensyn til å planlegge gode prosedyrer for smittevern og andre helseforebyggende tiltak i forbindelse med sommerens camper i regi av Friluftscamp. Vi utarbeider opplæringsprogrammer for årets instruktører basert på råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

En annen fordel i gjennomføringen av Friluftscamp er at alle aktivitetene foregår ute i naturen. Skolene har allerede fått beskjed om å ha så mye undervisning ute som mulig.

Vi kommer til å følge alle råd og tiltak som kreves for å gjøre campene våre tilpasset de anbefalinger som helsemyndighetene gir. Det kan være alt fra gruppestørrelse på campene til aktiviteter som vi tilpasser.

Ved eventuell avlysning på grunn av pandemi gir vi pengene tilbake, bortsett fra kr 300,- som Friluftscamp beholder for diverse utgifter.