Korona-informasjon

Friluftscamp følger situasjonen nøye, men planlegger for at campene skal gjennomføres i skolens sommerferie.

I disse tider skaper koronaviruset mange utfordringer for både barn og voksne.

Friluftscamp følger situasjonen nøye og baserer oss på råd og retningslinjer, gitt av nasjonale og lokale helsemyndigheter, for å ivareta smittevern og øvrige relevante aspekter. Med utgangspunkt i anbefalinger om en gradvis gjenåpning av barnehager og småskoletrinnet fra slutten av april, planlegger vi for at campene skal gjennomføres i skolens sommerferie.

Ledelsen i Friluftscamp er til daglig ansatt som lærere i grunnskolen. Denne erfaringen vil være en stor fordel med hensyn til å planlegge gode prosedyrer for smittevern og andre helseforebyggende tiltak i forbindelse med sommerens camper i regi av Friluftscamp.

Vi er nå i gang med å utarbeide opplæringsprogrammer for årets instruktører basert på råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

En annen fordel i gjennomføringen av Friluftscamp er at alle aktivitetene foregår ute i naturen. Skolene har allerede fått beskjed om å ha så mye undervisning ute som mulig.

Vi kommer til å følge alle råd og tiltak som kreves for å gjøre campene våre tilpasset de anbefalinger som helsemyndighetene gir. Det kan være alt fra gruppestørrelse på campene til aktiviteter som vi tilpasser.

Det er mange barn som allerede har meldt seg på årets camper, og vi ser at flere har meldt seg på etter at myndighetene frarådet utenlandsreiser i sommer. Vi gleder oss til å gi alle en uforglemmelig sommeropplevelse med mye moro, mestring, artige aktiviteter, læring og det å nyte naturen! Spesielt i denne spesielle perioden hvor mange unge trenger nettopp dette!

Vi kommer til å legge spesielt vekt på aktiviteter med samhandling mellom camp-deltakerne, da mange barn har vært gjennom en lang periode hvor de ikke har fått denne dimensjonen i hverdagen sin nå som skolene har vært stengt. Også her vil vi selvfølgelig innarbeide de beste prosedyrer for anbefalt smittevern i tråd med råd og retningslinjer fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Derfor legger vi opp til flere voksne og færre barn på årets sommercamper. Vi kommer til å begrense antall plasser til årets camper, på grunn av situasjonen vi er i, men vi har fortsatt plasser igjen.

Mer informasjon kommer etterhvert!