Friluftscampfondet er opprettet

Vi starter spleiselag for at flere barn skal få mulighet til å oppleve camplivet.

Gjennom mange år med camper har vi opplevd at det er barn som ikke kan delta på grunn av familiens økonomi. Dette har inspirert oss til å etablere et fond som skal gjøre det mulig for flere barn å oppleve camp sammen med klassekameratene sine.

Midlene til fondet kommer fra lokale bedrifter og privatpersoner som har gitt støtte til dette prosjektet.

Les mer om Friluftscampfondet her