Friluftscamp gruppebilde

Et fond som gir flere mulighet til å oppleve camp

Vi har gjennom mange år med camper opplevd at det er barn som ikke kan delta på grunn av familiens økonomi. Dette har inspirert oss til å etablere et fond som skal gjøre det mulig for flere barn å oppleve camp sammen med klassekameratene sine.

Midlene til fondet kommer fra lokale bedrifter og privatpersoner som har gitt støtte til dette prosjektet.

Fondet har til hensikt å dekke store deler av deltakeravgiften til barn fra familier med lav inntekt. Det blir organisert som et spleiselag mellom bedrifter/privatpersoner, oss i Friluftscamp og deltakerfamilien.

Vil du eller din bedrift bidra?

Vipps valgfritt beløp til 503045.

Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller vil bidra på annen måte.

Vil du søke?

For å søke Friluftscampfondet om å få dekket deler av deltakeravgiften, må foresatte sende en søknad til oss på e-post: post@friluftscamp.no

Fondets størrelse avgjør hvor mange barn som kan benytte seg av dette tilbudet.