Friluftscamp-fondet

Et fond som gir flere mulighet til å oppleve camp!

Vi har gjennom mange år med camper opplevd at det er barn som ikke kan delta på grunn av familiens økonomi. Dette har inspirert oss til å etablere et fond som skal gjøre det mulig for flere barn å oppleve camp sammen med klassekameratene sine.

Midlene til fondet kommer fra lokale bedrifter og privatpersoner som har gitt støtte til dette prosjektet.

Fondet har til hensikt å dekke store deler av deltakeravgiften til barn fra familier med lav inntekt. Det blir organisert som et spleiselag mellom bedrifter/privatpersoner, oss i Friluftscamp og deltakerfamilien.

Vil du eller din bedrift bidra?

Vipps valgfritt beløp til 503045.

Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller vil bidra på annen måte.

Vil du søke?

For å søke Friluftscampfondet om å få dekket deler av deltakeravgiften, må foresatte sende en søknad til oss på e-post: post@friluftscamp.no

Fondets størrelse avgjør hvor mange barn som kan benytte seg av dette tilbudet.

Vår visjon

Gjøre unge mennesker mer kjent med naturen, seg selv og andre mennesker.

Våre samarbeidspartnere

Kiwi Fusdal og Lierskogen
Deltager.no logo
HiFi Klubben - logo