Kjetil Urne

Kjetil jobber til daglig som lærer ved ungdomsskole i Asker. Han underviser i fagene kroppsøving, engelsk og musikk, og var med på å etablere friluftslivstilbudet ved skolen. Han er engasjert som trener for barn i Asker på fritiden, samt instruktør i livredning og førstehjelp.