Jon Riska

Jon kommer fra Stavanger og utdanner seg til kroppsøvingslærer ved Norges Idrettshøyskole. Han har lang erfaring fra ulike sommerleire for KRIK. Jon er en svært positiv og allsidig kar som bruker naturen så ofte han kan.